Menu
Cisterciácké klášterní krajiny
CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY

Podpora regionálních aktivit

Prostřednictvím zapsaného spolku Cisterciácké krajiny, z.s. se rozvíjí regionální spolupráce, především prostřednictvím dílčích projektů:

Projekt Cisterciácká klášterní krajina Vyšší Brod - PÁROVÁNÍ byl podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2024.

Projekt CIS 24 - aktualizace produktu CR "Cisterciácká klášterní krajina Vyšší Brod" po získání značky EHL byl podpořen v rámci grantu Jihočeského kraje, dotační program: Podpora cestovního ruchu, opatření 1. Produkty cestovního ruchu – neinvestičního charakteru, r.2024.

Projekt CISTERCIÁCKÁ KRAJINA - EVROPSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ byl podpořen z Fondu Zlínského kraje, sekce Kultura, program na podporu odborné činnosti v památkové péči; projekt probíhá do 08/2024.

Projekt Noc kostelů 2023 a Dny Evropského kulturního dědictví 2023 v klášterní krajině Vyšší Brod   byl podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2023.

Projekt „CISTERSCAPES - klášterní krajina Vyšší Brod nominovaná na EHL 2023 “  byl podpořen v rámci grantu Jihočeského kraje, dotační program: Podpora cestovního ruchu, opatření 1. Produkty cestovního ruchu – neinvestičního charakteru, r. 2023.

Cisterciácké kulturní krajiny - výstava při příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy  byla zrealizována v roce 2022, projekt byl finančně podpořen  z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č. 1, 1. výzva pro rok 2022.

Projekt „Kulturní klášterní krajina Vyšší Brod – produkt cestovního ruchupodpořený v rámci grantu Jihočeského kraje, dotační program: Podpora cestovního ruchu, opatření 1. Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tematického roku – neinvestičního charakteru.

Projekt Cisterciácká kulturní krajina očima fotografů“  byl podpořen z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č. 1, 1. výzva pro rok 2021.

 

publicita - logo poskytovatele dotace: Jihočeský kraj - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.kraj-jihocesky.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

 

publicita - logo poskytovatele dotace: Zlínský kraj - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.zlinskykraj.cz

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat