Menu
Cisterciácké klášterní krajiny
CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY

O projektu

Pod společným názvem „Cisterciácké klášterní krajiny“ v současnosti kooperují regiony bývalých klášterů Plasy, Velehrad a Žďár nad Sázavou, a doposud funkčního cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Všechny tyto regiony, zastoupené místními akčními skupinami (MAS) a podporované dalšími regionálními partnery včetně Krajů, jsou součástí mezinárodní sítě CISTERSCAPES. Cílem této spolupráce je především zhodnocení společného kulturního dědictví všech kooperujících regionů jako významného rozvojového potenciálu pro
ekonomický růst těchto venkovských regionů a zvýšení povědomí o společném kulturním dědictví, ve vztahu k místu i komunitě. Zásadním úkolem spolupráce je upozornit na jedinečný historický význam cisterciáckých krajin v Čechách a na Moravě, předat toto dědictví současníkům včetně mladé generace, využít hospodářský potenciál přírodě blízkých forem turismu a podpořit místní produkci.   Dosažení těchto cílů je závislé na široké spolupráci - zapojení místních a regionálních aktérů, partnerství na národní úrovni, přeshraniční kooperace i zapojení se do mezinárodní sítě CISTERSCAPES.  

logo cisCisterciácké klášterní krajiny napříč Evropou dodnes vykazují mnoho rysů, které připomínají významný kolonizační a krajinotvorný vliv tohoto Řádu, byť velké množství z původně více než 700 klášterů byla v minulosti zrušena. Díky unikátnímu jednotnému přístupu k hospodaření zaměřenému na soběstačnost jsou cisterciácké klášterní krajiny a sídelní struktury navzájem podobné i ve vzdálených oblastech Evropy. Jsou to známky pospolitosti evropských identit po staletí. Mezinárodní síť spolupráce CISTERSCAPES tato spojení znovu oživuje. Také z těchto důvodů, s cílem upozornit na mimořádnou hodnotu těchto kulturních krajin, síť podala žádost o nominaci na přidělení označení Evropské dědictví (EHL) - Cistercian  landscapes connecting Europe.

Aktuality a další informace naleznete na Facebook profilu Cisterciácké klášterní krajiny.

A na Facebook profilu mezinárodní sítě CISTERSCAPES.

 

 

 

O projektu

Mohlo by Vás zajímat