Menu
Cisterciácké klášterní krajiny
CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY

Mapa ckk

EUROPEAN HERITAGE LABEL - UDĚLENÍ ZNAČKY

TISKOVÁ ZPRÁVA: 14.4.2024

Evropská komise oficiálně rozhodla: Cisterciácké krajiny spojující Evropu – kooperace 17 cisterciáckých klášterních krajin z 5 evropských zemí získala označení Evropské dědictví (EHL). Pět let intenzivní a kvalitní mezinárodní spolupráce v rámci kooperace pod názvem společným CISTERSCAPES  bylo odměněno!

Evropská unie každé dva roky vybírá evropské kulturní památky, kulturní krajiny, kulturní místa a památníky pro udělení označení "Evropské dědictví" (European Heritage Label - EHL). Pod heslem "Evropa začíná zde" se tyto památky sebevědomě hlásí ke svému přínosu k evropské identitě.

Do této mezinárodní spolupráce jsou zapojeny 4 regiony v České republice – krajiny historicky ovlivněné působením Řádu cisterciáků; jedná se o cisterciácké klášterní krajiny Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Plasy a Velehrad.

"Jsme hrdí na to, že můžeme s našimi cisterciáckými klášterními krajinami aktivovat jednu z nejstarších evropských sítí pro současnost. Velmi nás těší rozhodnutím Evropské komise a  především vnitřní síla a společné cíle všech 17 partnerů z Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a České republiky a řady podporovatelů a sponzorů, kteří tento úspěch vůbec umožnili," zdůrazňuje ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka projektu za region cisterciácké klášterní krajiny Vyšší Brod a MAS Rozkvět, z.s..

Od roku 2019 vytváří postupně síť CISTERSCAPES - Cisterscapes connecting Europe  (Cisterciácké krajiny spojující Evropu) – dílčí regionální i přeshraniční opatření, která umožňují poznávat bývalé cisterciácké krajiny s jejich jedinečnými přírodními a kulturními poklady.

Od svého založení v roce 1098 byl cisterciácký Řád symbolem efektivní organizace, která se rozšířila po celé Evropě a jejíž stopy lze v krajině nalézt dodnes. Cisterciácké krajiny spojující Evropu oživují tuto úspěšnou síť.

Výhodou našeho jihočeského regionu je také přítomnost fungující cisterciácké komunity v klášterech ve Vyšším Brodě a dolnorakouském Zwettlu, které jsou oba součástí kooperace CISTERSCAPES, a dobré vazby s českými, rakouskými i bavorskými partnery.

Jednou ze společných aktivit je dálková turistická stezka "Cesta cisterciáků" o délce 6 400 km, která ve 3 hlavních liniích propojuje všechny klášterní místa sítě CISTERSCAPES napříč Evropou.

Pečetí EHL  uznává Evropská komise mimořádnou úlohu cisterciáků pro evropskou integraci. Uznává moderní síť CISTERSCAPES jako vynikající iniciativu s potenciálem pro budoucnost. Venkovské oblasti cisterciáckých krajin tak získávají zasloužené mezinárodní uznání jako kulturní památky.

"Vzhledem k současným výzvám v Evropě je udělení pečeti společnosti Cisterscapes důležitým pozitivním signálem pro zviditelnění evropských tradic partnerství a spolupráce. Naším cílem je spolupracovat na rozvoji našich cisterciáckých krajin pro udržitelnou evropskou budoucnost," zdůraznil v první reakci na udělení značky EHL hejtman Johann Kalb, zastupující Zemský okres Bamberg (Bavorsko) jako lead-partnera sítě CISTERSCAPES.

"Kooperační projekt CISTERSCAPES je jedinečný - také proto, že spojujeme lidi a zároveň vytváříme další vazby mezi zeměmi napříč Evropou," uvedla Monika Hohlmeierová, poslankyně Evropského parlamentu.

Timon Gremmels, hesenský ministr pro vědu, výzkum, umění a kulturu a předseda německé Konference ministrů kultury, blahopřeje těm, kteří se na žádosti podíleli: "Jsem rád, že udělení značky "Evropské dědictví" cisterciácké síti je uznáním významného vlivu cisterciáků na politický, hospodářský a náboženský vývoj Evropy od 12. století. Síť cisterciáckých památek vypráví dlouhý a působivý evropský příběh prostřednictvím sídelních a užitkových struktur a dokladů inovativních technik. Tato historie není u konce, ale nadále se píše v projektu EHL, ve vzdělávacích a zprostředkovatelských programech a v kulturní a umělecké výměně mezi partnerskými lokalitami. Přeji mnoho úspěchů mnoha probíhajícím a plánovaným aktivitám v rámci tohoto zvláštního spojenectví."

Označení "evropské dědictví" bylo zřízeno rozhodnutím EU dne 6. listopadu 2011. V současné době bylo toto označení uděleno přibližně 70 památkám v celé Evropě

Slavnostní předání označení "European Heritage Label“ (Evropské kulturní dědictví - EHL) síti CISTERSCAPES se uskuteční 17. dubna v Antverpách.

Slavnostní otevření centrální linie „Cesty cisterciáků“ proběhne 27.4.2024 ve Žďáru nad Sázavou.

■ ■ ■

Přílohy:

Projekt "Cisterscapes connecting Europe" byl v letech 2019-2023 financován především Bavorským státním ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD), Nadací Sparkasse Bamberg pro podporu umění, kultury a památkové péče, Nadací Horní Franky a také arcidiecézí Bamberg, diecézí Würzburg a Bavorským zemským úřadem pro památkovou péči. Finanční prostředky na spolupráci pocházejí také z partnerských regionů v rámci evropské kooperace. Do podpory regionálních smluvních partnerů sítě CISTERSCAPES – místních akčních skupin (MAS) - se finančně zapojili Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Plzeňský kraj a Zlínský kraj. Informace o mezinárodním projektu na www.cisterscapes.eu, aktuality na Fb@cisterciackekrajiny.

 

CISTERSCAPES 04 2024 EHL

Ing. Marta Krejčíčková

Cisterscapes connecting Europe

Mobil: +420 773 187 564

krejcickova@masrozkvet.cz

Mohlo by Vás zajímat