Menu
Cisterciácké klášterní krajiny
CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY

Mapa ckk

Replika mýta na hrázi rybníka před Velehradem

Údolí před Velehradem zavodněné potokem Salaška mohli dříve pocestní přejít suchou nohou díky hrázi pivovarského rybníka, která je v krajině dosud rozpoznatelná. Na tomto strategickém místě poblíž Dolního mlýna byl v 17. století situován mýtný kámen. Výběrčí mýta u něj byli oprávněni vybírat mýto ve prospěch města Uherské Hradiště, a to na základě královského privilegia z počátku 16. století. Mýtné platili všichni, kteří projížděli tímto územím kromě vyjednaných výjimek. Poplatek měl zajistit bezpečí cestujícím a obchodníkům a také lepší kvalitu cestní sítě. Často však byl jen vítaným zdrojem příjmů pro městskou pokladnu.

Důvod, proč se „hradišťský“ mýtný kámen ocitl na dohled od velehradského kláštera, souvisí se smírným řešením sporu o vybírání poplatků. V roce 1680 se je totiž městští výběrčí snažili vybírat nikoliv na veřejných cestách, ale přímo na klášterních gruntech. Klášterní poddaní si to nedali líbit a dne 26. října 1680 zajali a ztloukli mýtného Vodičku. Ten měl dnešními slovy zranění s trvalými následky a klášter jej v rámci kompenzace ustanovil vrátným. V rámci dohody mezi městem a klášterem byly pak instalovány mýtné kmeny na významných křižovatkách cest nad Jalubím, u Tupes a Huštěnovic a na hrázi Dolního mlýna u Velehradu. Velehradský kámen byl při hrázi viditelný ještě ve 30. letech 20. století, později jej však pohřbil splach z polí a dosud se jej nepodařilo objevit. Na základě dostupné archivní fotodokumentace a dochovaného jalubského mýta byla pořízena v roce 2023 jeho replika.

Audioprůvodce - Replika mýta na hrázi rybníka před Velehradem 

replikamytnehokamenevelehradReplika mýta na hrázi rybníka před Velehradem

Hraniční a mýtný kámen v JalubíHraniční a mýtný kámen v Jalubí

Pohled na Velehrad od hráze Dolního MlýnaPohled na Velehrad od hráze Dolního mlýna

 

Mohlo by Vás zajímat